Waterbouw vacatures
Vacatures

Waterbouw vacatures genoeg in ons land!

Nederland is een land dat leeft met water. We zijn dan ook heel goed geworden in dit water sturen en het inzetten voor ons eigen gewin. Dat zie je wel aan de behoorlijk geavanceerde waterbouw waar wij mee te maken hebben. Waterbouw vacatures liggen niet altijd voor het oprapen maar dat is niet erg want het is ook een zeer gespecialiseerde tak van sport. Hoe meer jij weet van deze unieke sector, hoe groter de kans dat je baanzekerheid hebt. Waterbouwkunde is namelijk altijd aanwezig in ons land en dat zal ook altijd zo blijven.

Civiele sector

Water en Nederland

Nederland is absolute specialist als het om water gaat. Dat zien we wel aan de cijfers. Nederland telt zo’n 160 bedrijven die waterbouw tot hun hoofdactiviteit rekenen. Gezamenlijk zijn zij in Nederland verantwoordelijk voor een jaarlijkse omzet van ruim 1 miljard euro. Bij elkaar verdienen zo’n 10.000 mensen hun boterham in de waterbouwsector. Dit zijn goed opgeleide mensen met niet zelden zeer gespecialiseerde beroepen.

Wat doe je in de waterbouw?

Het werk in de waterbouwsector is divers. Zo houden de waterbouwbedrijven zich onder andere bezig met landwinning, baggerwerk, hoogwaterbescherming, constructieve waterbouw, havenontwikkeling en gebiedsinrichting. Het leeuwendeel van het werk in Nederland wordt door overheden aanbesteed. Rijkswaterstaat is naar omzet de grootste opdrachtgever, gevolgd door waterschappen, provincies, gemeenten en private partijen.

Specialisme

Europa en daar voorbij

Ongeveer een tiental grote en middelgrote waterbouwbedrijven is actief op de Europese en wereldmarkt. Zij richten zich in veel gevallen op grootschalige projecten zoals de aanleg en het onderhoud van havens en vaarwegen en de aanleg van nieuw land in zee en kust- en oeverbescherming. Ondanks het internationale karakter hebben de internationaal werkende bedrijven hun wortels nog stevig in de Nederlandse bodem. Zo keren de water experts altijd terug naar ons land, zoals het hoort!