Zakelijk

Waar bestaat het sociaal domein uit?

Het sociaal domein bestaat uit meerdere onderdelen. Deze onderdelen heten als volgt: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Afkoring WMO), Jeugdwet, Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening, Onderwijs, Zorg en de Participatiewet. Dit zijn allemaal delen waar sociale dienstverlening bij komt kijken via de gemeente in jouw beurt. Of van het ministerie zelf. Maar wat zijn deze dingen eigenlijk precies, en wat doet de gemeente hiermee?

De domeinen op een rijtje


Nu je weet welke domeinen er zijn, is het tijd om wat meer informatie hierover te krijgen. In deze tekst zal je te weten komen over drie van deze domeinen. Deze zijn allemaal begonnen in 2015.

Laten we beginnen met de WMO 2015. Wat er gebeurt hier is dat er wordt gekeken naar een persoon die niet meet volledig zelfstandig thuis kan blijven wonen. Wel zou dit optimaal zijn voor de bewoner. Een beleidsmedewerker gaat dan onderzoeken of de desbetreffende persoon recht heeft op hulpvoorzieningen. Dit hangt allemaal af van de zelf redzaamheid / eigen kracht. Als er nog familie of vrienden zijn die mogelijk kunnen assisteren is het bijvoorbeeld niet een noodzaak. Maar als dit niet het geval is zal er een aanvraag gedaan worden. Zoals een traplift.

Verder hebben we de jeugdwet. Die is in 2015, 1 januari ter werking gezet. Het gaat hier om het leveren van hulp bij jeugd die dit nodig hebben. Deze hulp moet verleend worden bij kinderen die onder de 18 jaar zijn. Dit kan tot een heel groot gebied leiden. Daarom is het in ieder geval bij verstandelijke gehandicapte zorg en geestelijke gezondheidszorg van toepassing. Mocht je hier onder vallen, kan je bijvoorbeeld naar de GGZ die jouw hulp kunnen verlenen.
Niet alleen zorg is een onderdeel hiervan, maar ook privacy en gegevensuitwisseling valt onder de taak van de het jeugddomein. Voor de privacy bescherming zijn tien regels vastgesteld die altijd gehanteerd worden. Zo weten de ouders en het kind die jeugdhulp vragen dat hun gegevens goed beschermd is.

Ten derde hebben we de Participatiewet. Participatie betekent simpel uitgelegd dat je mee kan doen in de samenleving net als iedereen. Dit is een van de meest algemene en belangrijke voor de inwoners van Nederland. In dit domein moet er namelijk gezorgd worden dat zoveel mensen een baan hebben, ook de mensen die beperkt zijn of minder geschikt. Zo voorkom je grote werkeloosheid, en indirect crisis. Want al het geld moet rollen en de overheid wilt dat iedereen een steentje bijdraagt. Als je geen werkt hebt of arbeidsongeschikt bent gesteld, heb je recht op een uitkering. Ben je een jonggehandicapte en je kan maar niet aan een baan komen dan wordt je voorzien van een Wajong uitkering. Tussen de periode van 2015 en 2018 is het UWV gaan kijken wie er wel of niet mogelijkheden heeft om te werken.
Als je door andere omstandigheden geen werk hebt en je bent niet gehandicapt kom je in de bijstand terecht. Hier zijn voorwaarden en regels aan verbonden die omvangend zijn als je een partner hebt die wel een inkomen heeft.

Bron: https://stimulansz.nl/