gerechtsboeken
Geen categorie

Strafrecht | Alle inns en outs

Het is even schrikken als je, door wat voor omstandigheden dan ook, in aanraking komt met justitie. Je wilt dan als burger natuurlijk weten wat je rechten en plichten zijn. Warnink en Both Advocaten geeft je hierbij graag advies in zowel de piketfase, de terechtzitting als advies in slachtofferhulp. Dus, zoek jij een advocaat nabij Emmeloord, Zwolle, of Lelystad? Neem dan snel contact op!

Strafrecht

Strafrecht is een verzamelnaam voor het geheel aan rechtsregels waarin staat vermeld welk gedrag strafbaar is. Daarnaast heeft het ook betrekking op welke straffen op welk gedrag staan. Bovendien stelt het via welke wegen deze straf gerealiseerd kan worden. Hierbij valt een onderscheid te maken tussen materieel strafrecht en formeel strafrecht. Materieel strafrecht is de beschrijving van strafbare feiten en formeel strafrecht beschrijft de procedures en spelregels. Het materiële strafrecht is in Nederland opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. Het formele strafrecht daarentegen niet.  

Burgerlijk recht

Het burgerlijk recht beschrijft de regels en procedures voor onderlinge verhoudingen tussen twee of meerdere personen. Het onderdeel formeel privaatrecht gaat hierbij over het civiele recht en zijn procedures. Dit wordt ook wel burgerlijk procesrecht genoemd. De rol van de rechter is in het privaatrecht daarbij erg belangrijk. Dit komt omdat burgers in zo’n geval lijnrecht tegenover elkaar staan. 

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Wat doet het Ministerie van Veiligheid en Justitie eigenlijk? Dat kunnen we eenvoudig uitleggen. De rol van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is het zorgen voor een rechtsstaat in Nederland. Het doel hiervan is dat mensen in alle vrijheid met elkaar kunnen samenleven. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie werkt daarbij aan een veiligere en rechtvaardigere samenleving. Waar nodig komen zij dan ook met een passende en ingrijpende maatregel. 

Het legaliteitsbeginsel

Het legaliteitsbeginsel speelt een grote rol in het strafrecht. Het houdt in dat het berechten van een persoon op basis van al aanwezige wetgeving moet zijn. Zo voorkom je dat een wetgever met terugwerkende kracht andere regels kan opleggen. Je kan dus stellen dat het beginsel een essentieel onderdeel is van onze rechtsstaat. Het legaliteitsbeginsel wordt bij elke scheiding van de macht anders ingezet. Deze machten kun je onderscheiden in bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en staatsrechtelijke machten.