22 januari 2022

Een interim management als tijdelijke oplossing

3 min read

Customer Support

Interim management zou je kunnen omschrijven als een tijdelijk management. Niet zelden wordt interim management dan ook ingezet om een organisatie volledig op de kop te zetten of om schoon schip te maken. Het kan echter ook alleen gaan om tijdelijke vervanging van een zittende manager, bijvoorbeeld bij ziekte of een zwangerschap. In dat geval beperkt interim management zich tot het invullen van de reguliere werkzaamheden. 

Reguliere werkzaamheden of een andere rol?

Heb je een manager die langer uit de roulatie is dan gebruikelijk, die ontslag neemt of ontslagen wordt dan wordt vaak gekozen voor interim management. Er wordt dan iemand van buiten de organisatie ingehuurd. Voordeel is dat die interim manager meteen kan beginnen. Vaak maken overheden gebruik van interim managers, zoals bijvoorbeeld gemeenten. De manager voert in dat geval gewoon de reguliere werkzaamheden van de manager uit. Vaak echter heeft interim management een andere rol.

Niet te beïnvloeden door zaken uit het verleden

Als interim management aan de orde is, dan gaat het vaak niet goed met een organisatie of een deel van de organisatie. Het management moet dan orde op zaken stellen. Ook wel puinruimen genoemd. Het is voor een interim manager ook gemakkelijk om dit te doen. Hij is niet verbonden en voelt geen verbinding met de mensen om hem heen en dat maakt het nemen van impopulaire maatregelen vaak een stuk eenvoudiger. De manager vormt zich geheel objectief en niet beïnvloed door zaken uit het verleden een mening en zal advies uitbrengen over de te nemen stappen. Zeker als een bepaalde organisatie de boel niet goed in orde heeft en om erger te voorkomen wordt een interim manager ingeschakeld. Overigens zie je het regelmatig gebeuren dat weliswaar een bepaalde periode voor de werkzaamheden afgesproken wordt maar dat de interim-manager uiteindelijk blijft.

Interim management is vaak niet goedkoop

De nadelen? Dat is vaak de prijs. Het inhuren van een interim manager is nooit goedkoop. Je hebt echter vaak wel te maken met ervaren professionals die ook daadwerkelijk meteen kunnen beginnen. Die kennis van zaken hebben en al eens eerder met dit bijltje gehakt. Het zijn vaak ervaren rotten, die precies weten wat er moet gebeuren en daarbij geen enkele maatregel schuwen. Daarbij staat alleen het belang van de organisatie voorop, en minder van de mensen die er werken. 

De trainer/coach als interim manager

Ook in de sportwereld is vaak sprake van interim management. Dit kan bijvoorbeeld een trainer/coach van een voetbalclub zijn. Vaak vliegt de trainer de laan uit bij tegenvallende resultaten, Vervolgens wordt pijlsnel een beroep gedaan op iemand van buitenaf die moet zorgen dat er punten gepakt worden. De trainer is in dat geval een interim-manager. Niet zelden doet hij alles anders en kiest hij voor andere spelers. Nieuwe bezems vegen schoon toch en dat geldt dus ook voor een interim manager. Het kan dus twee kanten op als gekozen wordt voor deze vorm van management. Het kan als pure vervanging van een manager, doorgaans echter wordt van interim management meer verwacht en is er meer aan de hand. 

YNNO, het adviesbureau voor nieuwe manieren van werken!