22 januari 2022

Advocaat Uitkering

2 min read
Advocaat Uitkering

Is er door het UWV, de SVB of de gemeente (Sociale Dienst) een besluit genomen waar u het niet mee eens bent? Dit kan gaan over uw rechten en plichten inzake uw uitkering (Ziektewet (ZW), WIA (WGA of IVA), Wajong, WW, WAO, AOW, Anw, AIO, Participatiewet of Wmo), maar ook over een boete die u moet betalen. Het is verstandig om tegen dit besluit in bezwaar te gaan. U kunt bezwaar maken tegen officiële beslissingen van het UWV, de SVB en de gemeente. De beslissing waartegen u bezwaar maakt over uw uitkering, blijft geldig totdat uw uitkeringsinstantie een andere beslissing neemt naar aanleiding van uw bezwaarschrift over uw uitkering.

Bezwaarschrift

Als u naar een advocaat (uitkeringsspecialist) op zoek bent, dan kan Advocaatuitkeringen.nl u koppelen aan een advocaat die deskundig is op het gebied van uitkeringen. Deze uitkeringsadvocaat stelt voor u een goed onderbouwd bezwaarschrift op en dient namens u bezwaar in bij de uitkeringsinstantie. De advocaat in uitkeringen staat u bij tijdens een eventuele hoorzitting en tijdens een eventuele beroepsprocedure bij de rechtbank. Mocht het zover komen, stelt de advocaat in uitkeringen tevens een beroepschrift op namens u.

Zorg dat u juist en snel handelt. Er loopt namelijk een bezwaartermijn, meestal 6 weken. Stuur de brief van de uitkeringsinstantie tijdig naar de advocaat in uitkeringen en hij dient tijdig een bezwaarschrift in namens u.

De advocaat in uitkeringen waar u aan gekoppeld zult worden, werkt op basis van pro deo. De advocaat doet namens u een aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand (overheidsinstantie die toevoegingen verleent). Komt u niet in aanmerking voor een toevoeging, dan wordt er transparant gecommuniceerd en ligt de keuze bij u of u het bezwaar (niet kosteloos) door wilt zetten of dat u het bezwaar wilt intrekken. Indien u een rechtsbijstandsverzekeraar hebt, kunt u ook kiezen voor Advocaatuitkeringen.nl. De kosten worden namelijk tevens gedekt door de rechtsbijstandsverzekeraar. Advocaatuitkeringen.nl zet zich landelijk in voor mensen die problemen met betrekking tot hun uitkering ondervinden.

Pro deo